Genel Bilgiler (1)

Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 24.04.2017 tarih ve 30047 sayılı resmi gazetede yönetmeliği ilan edilerek kurulmuştur.

Marmara Üniversitesi ile birlikte kıraat ilmine münhasır olarak hizmet edecek 2 araştırma merkezinden birisidir.

Merkezin eğitim boyutundaki ana hedef kitlesi, yönetmeliğinin 6. maddesinde de belirtildiği üzere konuyla ilgili paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ilgili personelleridir. Dolayısıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda hizmet veren İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi gibi personel ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda hizmet veren İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Meslek Dersleri öğretmenleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenleri kursiyerimiz olarak Merkezimizde eğitim almaktadırlar.