Müdürün Mesajı (1)

Sahip oldukları her şeyi Kur'an'a borçlu bilen ecdadımız, Kur'an etrafında devasa bir medeniyet birikimi oluşturmuştur.

Akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim inşası üzerine kurulu bu medeniyet birikimini sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumluluğumuz ve ona katkıda bulunmak gibi de bir yükümlülüğümüz var.

Merkezimiz, Kur'an metninin özgün yapısını ses ve yazı düzeyinde koruma amacı taşıyan Kıraat İlmi alanında vücut bulmuş ilmi birikimin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve Kur'an'ın özgün ses özelliğinin muhafazasına katkı sunacak faaliyetlerde bulunmak için vardır.