Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Yetki, Görev ve Sorumluluklar


Kıraat İlmi eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine istinaden 24.04.2017 tarih ve 30047 sayılı resmi gazetede yönetmeliği ilan edilerek kurulmuştur.
Merkezin eğitim boyutundaki ana hedef kitlesi, yönetmeliğinin 6. maddesinde de belirtildiği üzere konuyla ilgili paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ilgili personelleridir. Dolayısıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda hizmet veren İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi gibi personel ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda hizmet veren İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Meslek Dersleri öğretmenleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenleri kursiyerimiz olarak Merkezimizde eğitim almaktadırlar. Program müsait olduğu takdirde, üniversitemiz öğrencileri ve personeline yönelik eğitimler planlanmaktadır.

Amaçları


Kıraat ilmi ile ilgili eğitim, öğretim ve araştırma programları düzenlemek, Üniversitenin, kıraat alanında faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.


Faaliyet Alanı


- Kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kişilere yönelik kıraat ilmi ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler,
- Kıraat alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip eder,
- Kıraat alanıyla ilgili bilimsel yayınlarda bulunur veya yapılacak yayınlara akademik destek verir,
- Kıraat alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde bulunur ve onların faaliyetlerine akademik katkı sağlar.